Välkommen till OM.DuoVin!

Denna webbsida innehåller information om alkoholdrycker. För att besöka sidan behöver du vara 20 år eller äldre.

Jag är under 20 år
Jag är 20 år eller äldre

Varför kan jag inte besöka er omduovin.se?

Du indikerade att du är under 20 år. Enligt alkohollagen och Konsumentverkets allmänna råd om marknadsföring av alkohol till konsumenter ska särskild måttfullhet iakttas vid all marknadsföring av alkoholdryck till konsumenter.

Jag förstår

Corpinnat bubbel från Julia Bernet och Cavas ursprungsområde Penede’s

Producent Julia Bernet

 Nu till sommaren passar vi på att presentera ett nytt bubbel från Subirat, Julia Bernet som producerar ekologiska högkvalitativa produkter under namnet Corpinnat som är en grupp producenter fn 11 st, som bröt sig ur DO för att de ville värna om terroir, högre kvalitetskrav jämfört med Cava! Friskt härligt bubbel är aldrig fel vare sig på sommar eller vinter!